O Filmu

Čo sa týka počet vrážd na jednu osobu, New Orleans je s prehľadom na čele celoštátnych štatistík a nie náhodou dostalo pomenovanie Hlavné mesto vrážd v Spojených štátoch. Drogy a násilie sú tu bežným a každodenným javom. Jeden z najvplyvnejších drogových dílerov prezývaný Pes sa nemieni zastaviť pred ničím, len aby ovládol celé podsvetie. Ale na každého raz dôjde a momentálne je rad na ňom; jednotka agentov DEA je už vyslaná, aby ukončila jeho hrôzovládu. Členky a členov jednotky však viac zamestnáva šnupanie koksu a sledovanie výkonov striptérok ako hon na zločinca. Ostane jeho osoba aj naďalej nad zákonom?