O Filmu

Séria krátkych noviel odohrávajúcich sa niekde v období medzi Final Fantasy VII a Final Fantasy VII: Advent Children. Konkrétne táto opizóda nás oboznámi s príbehom siroty Denzela, ktorý sa pokúša stať členom World Regenesis Organization, dobrovoľnej organizácie na ochranu planéty. Denzel na prijímacom pohovore rozpráva svoj príbeh a to, ako pád meteoritu ovplyvnil jeho život.